FAQ

Çka është www.kallxo.com?
Platforma www.kallxo.com është projekt i cili synon fuqizimin e qytetarëve, përmes mediave sociale, në raportimin e korrupsionit dhe paraqitjes vizuale të rasteve të raportuara, për të bërë presion në institucionet publike. 

Kush e menaxhon platformën www.kallxo.com?
Platforma menaxhohet nga konsorciumi i përbërë nga Internews Kosova dhe Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN), organizata këto të cilat në bashkëpunim të ngushtë prodhojnë programet televizive Jeta në Kosovë dhe Drejtësia në Kosovë, gazetën e përdyjavshme në gjuhën angleze Prishtina Insight dhe portalin Gazeta Jeta në Kosovë.

Cili është qëllimi i platformës?
Qëllimi i www.kallxo.com është ofrimi i një platforme online, e cila do të shërbejë si adresë e besueshme për qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit dhe për ta shtuar presionin publik ndaj institucioneve për t’i kryer punët e tyre.

A janë konfidenciale të dhënat e raportuesve në këtë platformë?
Internews Kosova dhe BIRN ofrojnë siguri të lartë të të dhënave të raportuara në platformën www.kallxo.com. Profesionalizmi i këtyre dy organizatave është dëshmuar gjatë përvojës shtatëvjeçare me emisionin Jeta në Kosovë dhe Drejtësia në Kosovë, gjatë së cilave qytetarët në vazhdimësi raportojnë raste që kanë të bëjnë me shkelje të ndryshme që u bëhen.

Çka ndodh kur e raportoj krimin në www.kallxo.com?
Rasti botohet në hartën e Kosovës, në komunën përkatëse ku ka ndodhur rasti. Pas kësaj, një ekip i hulumtuesve merren me konfirmimin e informatës së marrë. Me t’u konfirmuar, rasti i përcillet institucionit relevant që mund të jetë: gjykata lokale, EULEX-i, udhëheqësi i institucionit ku ka ndodhur rasti, etj. Këtyre institucioneve, pastaj i bëhet presion publik, që të ndërmarrin masa për të adresuar këtë problem.

A garanton www.kallxo.com që korrupsioni i raportuar do të ndalet, nuk do të përsëritet më dhe personat e implikuar do të dënohen?
Jo, fatkeqësisht një gjë të tillë nuk mund ta garantojmë. Mirëpo, mund të ju sigurojmë që sa më shumë që raportohen rastet, aq më shumë presion do të bëhet mbi institucionet relevante që të merren me eliminimin e rasteve specifike të korrupsionit.

Çka nëse jam palë e cila akuzohem gabimisht për korrupsion nga dikush që më ka raportuar në www.kallxo.com?
Në raste të këtilla, ju lutemi që t’na shkruani në info@kallxo.com duke na e përshkruar situatën me detajet se pse dyshoni të jeni raportuar gabimisht për korrupsion, ose thirrni në numrin 038/224-498.